خط مشی کیفیت شرکت فرانگار شرق

شرکت فرانگار شرق با برند "فردا" به عنوان بزرگترین تولید کننده صنعتی انواع فیلتر هوا و روغن خودروهای سبک در جنوب کشور با بهره گیری از تکنولوژی روز و متخصصین مجرب و با اتکا به منابع انسانی خود به منظور برآورده ساختن نیازهای مشتریان در جهت ایجاد حس وفاداری و نیز استفاده از روش های نوین به منظور بهبود مستمر فرآیندهای سازمان، سیستم مدیریت کیفیت را بر اساس استاندارد ISO 9001-2015 مستقر می نماید و جهت دستیابی به اهداف مورد نظر سیاست های زیر را تعیین نموده است :
• تعهد به رعایت مقررات و قوانین ملی (استانداردهای ملی34)، استاندارد بین المللی ISO 9001-2015 و همچنین رعایت قوانین و مقررات درون کارخانه ای.
• متعهد به بهبود مستمر فرآیندها و روش ها و مدیریت سیستم در راستای افزایش کنترل کیفیت در تولید محصولات.
• تعهد به ارتقا دانش فنی و علمی در کلیه سطوح پرسنلی در سطح سازمان.
• تعهد به شناسایی الزامات مشتری و به کار گیری الزامات شناخته شده در راستای رضایت مشتری.
• مسئولیت اصلی برقراری و استقرار این سیستم برعهده مدیر عامل است و کلیه کارکنان و مسئولین شرکت، مسئولیت مشارکت و انجام وظایف مشخص شده در این سیستم را برعهده دارند.
مسئولیت طرح ریزی، هدایت و نظارت مستمر بر کارکرد صحیح بر عهده نماینده مدیرعامل در سیستم های مدیریتی است که گزارش های خود را به طور منظم بر اساس ممیزی های داخلی و بازنگری مدیریت، در جهت بهبود مستمر، متناسب با کارایی سیستم به مدیر عامل ارائه می نماید